Tujuan Sekolah

SD Islam Al Azhar 25 Semarang

Tujuan SD Islam Al Azhar 25 Semarang:

  1. Menghasilkan peserta didik yang taat beribadah dan bersikap santun dalam tutur kata dan perilaku.
  2. Menghasilkan peserta didik yang aktif, inovatif dan kreatif.
  3. Menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pencapaian kompetensi.
  4. Menghasilkan peserta didik yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi (Information Communication Technology).
  5. Menghasilkan peserta didik yang menguasai kemampuan berbahasa asing.